Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 4, 2021

...Och är det bättre att köra en äldre van som drar mer, eller byta till en nyare som drar mindre? Dessa och ännu fler frågor ställde vi till klimatforskaren Kimberly Nicholas. Vi funderar också över en vanlifebudget - skulle du klara av att köra mindre än 365 mil per år? Och kan Vanlife Sverige-communityt vara en positiv kraft som hittar nya smarta sätt att skapa mindre avtryck? Kanske genom ett vanlifehackathon? 

Spännande lyssning! ❤️