Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 25, 2021

Vi fortsätter på förra veckans spännande upplägg och den här gången är det Calles tur att bli intervjuad. Det blir ett samtal som både rymmer hoppfulla drömmar om framtida projekt och minnen av stunder då tecknandet var det enda som kändes meningsfullt i livet. Bella tar avstamp i Vanlife Sverige-stickersarna för att intervjua Calle om hans skapande. För visst hade du koll på att det är Calle som har gjort loggan och alla våra stickers?