Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 24, 2022

För tredje och kanske sista gången(?) intervjuar vi Linnea som bestämde sig för att bygga en van för att kunna vara ute året om. Hur gick det med det ofrivilliga verkstadsbesöket? Hur gick det att bygga inredningen i Maxen? Och finns det en anledning till att det bara är hon och en till person som har valt hennes layout i vanen? Lyssna på detta härliga och bubblande avsnitt - det blir kul, vi lovar!

De tidigare avsnitten med Linnea är #114 och #124 ❤️