Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 14, 2019

Vilken är Sveriges vackraste plats? Kan tyckas omöjligt att svara på, men om vi ställer den till någon som har varit i alla Sveriges 290 kommuner så borde vi landa nära nog sanningen! Med spelet "Turf" som sysselsättning och inte sällan katten Ester vid sin sida har Lasse rest genom hela Sverige i sin lilla van som går under namnet "Tetrisbilen" - lyssna, det blir kul!

-----

Spelet som Lasse pratar om: https://turfgame.com

----

Följ oss!

www.instagram.com/vanlifesverige

www.facebook.com/vanlifesverige

-----