Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 20, 2018

Doris i solnedgången

Alla har vi väl suttit och dreglat över vackra Instakonton och drömmiga Youtubekanaler? Och även fast vi vet att det ofta är en friserad sanning, drabbas i alla fall vi gärna av den välbekanta men ack så osofta avundsjukan. Vår tanke har alltid varit att motverka detta genom att visa upp sanningen i våra kanaler. Men i det här avsnittet rannsakar vi oss själva för att se om vi verkligen har lyckats.