Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 10, 2018

Carl skriker ut titeln på avsnittet

Tyvärr är inte vanlivet förskonat från värdsliga saker som konflikter. Men det verkar som att det kanske är en annan typ av konflikter som uppstår i hjuldrivna hem än i lägenheter eller hus. Vi har tagit er lyssnare till hjälp för att ta reda på vilka som är de största konfliktfällorna OCH vilka som är de bästa lösningarna på konflikter i van.