Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 17, 2018

Hanna står på sin Chevavan ute på ett fält

Är du arbetslös och trött på att scrolla efter nya jobb på arbetsförmedlingen? Då har du en hel del att lära av veckans gäst! Hanna bor på heltid i sin Cheva och far mellan olika säsongsjobb som hon hittat via Facebookgrupper!