Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 11, 2024

Vi firar in våren med att välkomna Mayo Lindholm som kommer att ha praktik hos oss på Vanlife Sverige den närmsta tiden. Hon berättar bland annat om hur det var att leva som ensam anhörig till sin dementa pappa, hur hans borgång blev ett steg på vägen mot att skaffa en van och om hur hon idag pluggar till virtuell assistent - vad nu det är för någonting? Lyssna och du skall få veta! 

---------------------------

Vill du stötta det arbete som vi gör med Vanlife Sverige får du jättegärna bli Patreon och bidra med en liten summa varje månad, läs mer på https://www.patreon.com/vanlifesverige 

---------------------------

Är du anhörig till en person med en demenssjukdom? Mayo fick bland annat hjälp från Demensförbundet, läs mer på deras hemsida!