Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 9, 2018

Carl äter mat vid bordet och genom bakdörrarna syns en bergstopp

"Va, bor du i en bil!?" I fjärde avsnittet får vi hjälp av er lyssnare, när vi snackar om att hantera omgivningens reaktioner och fördomar kring livet i en van. De flesta är mest nyfikna och vill veta hur det fungerar, men det finns också dem som är mer skeptiska.