Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 6, 2019

Den här veckan lyfter vi några av de appar som kan både underlätta och göra livet och semestern på rull säkrare. Men det blir också mängder av olika sidospår som handlar om allt från nedskräpning, till huruvida det är okej att slänga sig med engelska ord och uttryck.

Följ oss gärna på Instagram, där vi heter @vanlifesverige