Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 11, 2020

"Våldet är ett samhällsproblem som berör oss alla". För att bättre förstå det här med våld i nära relationer, både ur den utsattes och den som utsätters perspektiv. Har vi tagit hjälp av Hadil från Nationellt Centrum för Kvinnofrid och Shahab från organisationen Män. Vi snackar om varför folk utövar våld mot sina partners, att det kan vara svårt att själv förstå om du blir utsatt och att det finns hjälp att få. Både för den utsatte och för förövaren. 

---

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 ger stöd till dig som utsatts för våld och hot. Hit kan du också ringa om du är vän eller anhörig. 

Välj att sluta 020-555 666 telefonlinjen för dig som riskerar att skada den du älskar.