Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 25, 2020

"Vi har inga regler kring fricamping i vår kommun, borde vi ha det?" När vi bestämde oss för att kontakta alla Sveriges kommuner för att reda ut vad som gäller kring det här med fricamping, visade det sig vara lättare sagt än gjort eftersom de själva många gånger var osäkra. Men skam den som ger sig, i det här avsnittet berättar vi vad vi fått reda på så att ni och vi kan göra rätt nu när vi ger oss ut och fricampar i Sommarsverige!