Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 29, 2020

Om du drömmer om att bygga eller renovera en van så är el en sån grej som du med största sannolikhet kommer att behöva fundera över. För vissa är detta ingen biggie, medan vi andra blir kallsvettiga och funderar på om det inte funkar lika bra med levande ljus och en fotpump till vattendunken. Detta avsnitt är tillägnat oss i den senare kategorin! Tillsammans med den fantastiska elektrikern och tillika vanlifern Linnéa, dyker vi in i en värld full av Volt, kopplingsscheman och solceller. Häng med!