Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 21, 2019

Den här veckan snackar vi med vår fantastiska vän Mia om att vara sugen på vanlife, men inte riktigt ha möjlighet just nu. Vi har försökt locka in Mia i vanlifegemenskapen sen vi lärde känna henne för sju år sedan, men alla pusselbitar har inte riktigt fallit på plats än. Vad är det som hindrar henne? Och vad är det som hindrar er lyssnare som inte heller har tagit steget än? Vi ställde frågan i facebookgruppen och diskuterar möjligheter och begränsningar.